Huawei có thể bị “tẩy chay” tại thị trường 5G Australia

T5, 07 / 2018 16:42 |
Hôm nay

36 oC

Trời Ðẹp

Nhiệt độ từ 26 oC đến 36 oC

Bình minh: 05:25

Hoàng hôn: 18:39

Hướng gió:

Đông Nam

Tốc độ: 11 Km/h

Hướng gió: 137°

Trạm khí tượng:

Kinh độ:

105.85

Vĩ độ:

21.02

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

10 Km

Độ ẩm:

49%

Áp suất:

999.6 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 31 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  25 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 25 oC đến 31 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  29 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  25 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 25 oC đến 29 oC

Hôm nay

30 oC

Mây Âm U

Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

Bình minh: 05:40

Hoàng hôn: 18:17

Hướng gió:

Tây

Tốc độ: 29 Km/h

Hướng gió: 260°

Trạm khí tượng: Ho Chi Minh

Kinh độ:

106.69

Vĩ độ:

10.78

Nhiệt độ hóa sương:

25 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

74%

Áp suất:

1003 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  30 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 30 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

Hôm nay

34 oC

Mây Âm U

Nhiệt độ từ 26 oC đến 34 oC

Bình minh: 05:22

Hoàng hôn: 18:35

Hướng gió:

Nam Đông Nam

Tốc độ: 13 Km/h

Hướng gió: 160°

Trạm khí tượng: Phu Lien

Kinh độ:

106.68

Vĩ độ:

20.86

Nhiệt độ hóa sương:

27 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

61%

Áp suất:

999 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 31 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  30 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 30 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  29 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 29 oC

Hôm nay

29 oC

Trời Âm U

Nhiệt độ từ 25 oC đến 29 oC

Bình minh: 05:45

Hoàng hôn: 18:20

Hướng gió:

Tây Tây Nam

Tốc độ: 27 Km/h

Hướng gió: 250°

Trạm khí tượng: Can Tho Airfield

Kinh độ:

105.78

Vĩ độ:

10.03

Nhiệt độ hóa sương:

25 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

79%

Áp suất:

1005 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn


  29 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 29 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  30 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  25 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 25 oC đến 30 oC

Hôm nay

30 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 18 oC đến 24 oC

Bình minh: 05:24

Hoàng hôn: 18:20

Hướng gió:

Nam

Tốc độ: 14 Km/h

Hướng gió: 180°

Trạm khí tượng: Da Nang

Kinh độ:

108.21

Vĩ độ:

16.07

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

68%

Áp suất:

1002.6 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 18 oC đến 24 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 18 oC đến 24 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 18 oC đến 23 oC

Hôm nay

31 oC

Mây Âm U

Nhiệt độ từ 23 oC đến 29 oC

Bình minh: 05:26

Hoàng hôn: 18:23

Hướng gió:

Tây Bắc

Tốc độ: 16 Km/h

Hướng gió: 320°

Trạm khí tượng: Hue

Kinh độ:

107.58

Vĩ độ:

16.48

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

20.0 Km

Độ ẩm:

54%

Áp suất:

1000 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  30 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 30 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  29 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 29 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  29 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 29 oC

Hôm nay

31 oC

Trời Âm U

Nhiệt độ từ 26 oC đến 35 oC

Bình minh: 05:27

Hoàng hôn: 18:10

Hướng gió:

Đông Đông Nam

Tốc độ: 16 Km/h

Hướng gió: 110°

Trạm khí tượng: Nha Trang

Kinh độ:

109.19

Vĩ độ:

12.25

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

20.0 Km

Độ ẩm:

59%

Áp suất:

1001 mb

 • 13/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  35 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 35 oC

 • 14/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  36 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 36 oC

 • 15/07

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  36 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 36 oC

Let’s block ads! (Why?)

Xem bài viết gốc


Down Tin Tức 24h Online để không bỏ lỡ Tin tức mới nhất trên : Android


Bài viết cùng chuyên mục
Loading...