Hi-Tek

Jack Ma sắp sửa về hưu? Jack Ma sắp sửa về hưu?
T7, 04 / 2017 23:08
Jack Ma là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với tài sản gần 30 tỷ USD. Trên thế giới, ông là người giàu thứ 23. Là Chủ tịch điều hành[...]